شب | بلاگ

شب

تعرفه تبلیغات در سایت
واقعیت بود رویایِ تو، پُر از بوسه و آغوش

روزهایِ با تو بودن، هرگز نمی شود فراموش

طعمِ شیرینِ لبانت حواس برایم نمی گذارد

حواسی که می بری هم از دل و هم از هوش

تا بوده و هست روزگار، سهمِ عاشق درد است

شبهایش پُر از سکوت؛ بغض آلود و سرد است

به تیرِ عشقی شِکارت کردم و شُدی مالِ من

بُردی با یک نگاه غَم را از دل و جان و حالِ من

تو عشقی به من دادی که دوباره زنده شدم

تو دلیلم بودی که با حضورت غرقِ خنده شدم

آفتابِ نگاهت بود که تابید بر این شوریده دل

کَشتیِ اَمنِ آغوشت بود که رِساند مَرا به ساحل

تو بودی که دوباره قلبم شُد پر از تاب و تب

تو بودی که خواستنی تر شد برایم "شب"

شبی که می شود با تو سحر شود

روزهایِ بدی که میشود با تو به دَر شود

به بهشت آغوشت دعوتم؛ گرم و عاشقانه

بوسه بزن بر لبهایم؛ عمیق و شاعرانه

تو را کم داشت این دل پریشان من

درد بسیار بود؛ تو شدی درمان من

 

تو درب نگاهم را به غیر خودت بستی

آنقدر غرق تو ام که میگویند مرا که مستی

آری، من مست تو ام؛ دیگران را چه باک

تویی که میان هر ثانیه ام نشستی

 

شبکه 3,شبکه ورزش,شبکه نیم,شبکه,شبکه نمایش,شبکه نسیم,شبکه جم,شبکه خبر,شبكه ورزش,شبکه کلمه,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 23 مهر 1395 ساعت: 10:04